Kwaliteit vinden wij belangrijk

Kaasboerderij Mathijssen staat voor netjes verwerken tot “kaas van de boerderij” en zelfs rauw melkse Boerenroomboter met meerwaarde. Het is er in gelegen dat de structuur van de enzymen en vetten intact blijven. Op deze manier kunnen wij de consument een product aanbieden dat gemakkelijker door het lichaam opgenomen en verwerkt kan worden, dus gezonder én smaakvoller.

Melk is de basis van al onze zuivelproducten en deze komt van onze eigen veestapel waarmee we al sinds 2001 aangesloten zijn bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Zij controleren structureel bloed- en mestmonsters van de koeien op sporen van dierziekten. Zo kunnen deze snel gesignaleerd en geëlimineerd worden waardoor de veestapel ten aller tijden aan gegarandeerde gezondheidseisen voldoet.

Als het zoutgehalte van de melk te hoog wordt, de geleidbaarheid omhoog gaat dan wordt de koe apart van de koppel behandeld en gemolken. Twee maal daags worden de koeien gecontroleerd en gemolken waarbij de melkgift en de geleidbaarheid per koe gemeten wordt. 

Na iedere melking vindt er een hittereiniging van de melkinstallatie en zuivelapparatuur plaats om er voor te zorgen dat alles ten aller tijden optimaal hygiënisch blijft.

  • Bemonsteren van de melk per koe, gebeurt zes wekelijks, hierbij wordt de verhouding van vet en eiwit gemeten en het celgetal van de melk bepaald, dit gebeurt door CRV.
  • Twee wekelijks worden melkmonsters opgehaald om bij food- en research laboratorium, Micro Analyse Zeeland te laten onderzoeken.
  • Kaasmonsters worden eens per acht weken onderzocht en twee maal per jaar vinden er uitgebreide audits plaats voor de kwaliteitsborging van de kaas door organisaties Qlip en COKZ.

Hierdoor kunnen wij onze kwaliteit op een zo hoog mogelijk niveau houden.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.